Hämeenkyrön yhteiskoulu toimii samoissa tiloissa F. E. Sillanpään lukion kanssa. Yhteistyö koulujen välillä on kuitenkin arjessa vähäistä, vaikka osa opettajista opettaa kummassakin koulussa ja valtaosa oppilaista jatkaa lukioon tutusta peruskoulusta.

Suomi100-projektin kantava ajatus oli luoda toimintamalli, jossa eri-ikäiset oppilaat ja lukion ja peruskoulun opettajat työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Juhlan suunnittelu toteutetaan sähköisessä oppimisympäristössä, jonka käytön opettajat samalla oppivat. Näin toteutuu myös tavoite opettajien digitaalisen osaamisen lisäämisestä koulussa.

Suomisata-sivusto esittelee projektin kulkua ja sen myötä valmistuneita projektitöitä. Tervetuloa mukaan!